STRÁŽNÝ 68 008 E

Strážný – kód profesní kvalifikace 68 008 E

Odborná způsobilost absolventa :

  1. provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
  2. obsluhování technických bezpečnostních systémů
  3. uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména Policií ČR a vymezenými osobami
  4. aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
  5. kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
  6. kontrolní činnost ve střežených objektech
  7. dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
  8. provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
  9. používání věcných bezpečnostních prostředků
  10. vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Absolvent vzdělávacího programu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standardy, respektive obsáhnout všechny požadované kvalifikační kompetence podle Národní soustavy kvalifikací. Ověření získaných znalostí je následně realizováno podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání před tříčlennou zkušební komisí autorizovaných osob, které získaly autorizaci Ministerstva vnitra ČR.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>