PROFESNÍ KVALIFIKACE STRÁŽNÝ

„Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný/strážná“ může získat osoba, která úspěšně vykonala zkoušku profesní kvalifikace Strážný/strážná 68 008 E podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání před tříčlennou zkušební komisí autorizovaných osob, které získaly autorizaci Ministerstva vnitra ČR. Toto osvědčení má celostátní platnost a není časově omezeno.

Držitel „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný/strážná“ splňuje odbornou způsobilost stanovenou přílohou č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „živnostenský zákon“).