OPRÁVNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Jan Hauerland je držitelem:

 – autorizace Ministerstva vnitra ČR (č. j.: MV-122514-3/OBVV/VO-2013); 

–  akreditace MŠMT ČR (č.j.: MSMT-21276/2016-1/551)

 – živnostenského oprávnění Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání    kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.

Umožňuje tak držitelům koncesí (soukromým bezpečnostním agenturám) splnit povinnost danou živnostenským zákonem, neboť je oprávněn připravovat žadatele na složení zkoušky odborné způsobilosti pro výkon činností „Ostraha majetku a osob“ a současně provádět zkoušky profesní kvalifikace „Strážný/strážná“ . Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“ s celostátní platností.

Zkouška se koná před komisí 3 autorizovaných osob:

Předseda zkušební komise: Mgr. Jan Hauerland

 

 

 

Napsat komentář