ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Důvody k získání odborné způsobilosti – PK strážný

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (ŽZ) ve znění pozdějších předpisů určuje požadavky na odbornou a jinou zvláštní způsobilost pro držitele koncesí „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ (příloha č. 3 ŽZ) a dále určuje povinnost zajistit, aby tyto činnosti (Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů)  vykonávali zaměstnanci splňující odbornou způsobilost  (příloha č. 5 ŽZ).

Pokud držitel koncese (podnikatel) nesplňuje požadavky přílohy č. 3 ŽZ svým vzděláním v oboru bezpečnostním nebo právním, může je nahradit osvědčením o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost nebo osvědčením o získání profesní kvalifikace pro příslušnou pracovní činnost.

Pokud zaměstnanec nesplňuje požadavky přílohy č. 5 ŽZ svým vzděláním v oboru bezpečnostním nebo právním, může je nahradit osvědčením o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost nebo osvědčením o získání profesní kvalifikace pro příslušnou pracovní činnost.

Podle přechodného ustanovení čl. VIII odst. 3, novely živnostenského zákona č. 155/2010 Sb., musí podnikatel provozující činnost „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“ zajistit uvedené činnosti pouze fyzickými osobami, které splňují výše uvedené požadavky na odbornou způsobilost nejpozději do 31. 7. 2012.

Napsat komentář