UPLATNĚNÍ PROFESE STRÁŽNÝ

Držitelé „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný“ mohou najít pracovní uplatnění: u soukromých bezpečnostních agentur (SBS), které poskytují služby spojené s:

  • Ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku.
  • Ostrahou při přepravě peněz, cenností či jiného majetku.
  • Ochranou osob a vymezených zájmů.
  • Zajišťování pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele.
  • Vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozování centrálních pultů ochrany.