Strážný/strážná – zkouška profesní kvalifikace

Vítejte na stránkách
Střediska vzdělávání bezpečnostních pracovníků

Chcete pracovat u soukromé bezpečnostní agentury a nesplňujete odbornou způsobilost podle přílohy č. 5 Živnostenského zákona v platném znění?

V tom případě potřebujete získat Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný/strážná!

Naše středisko provádí jak rekvalifikační kurzy (5 dnů), tak i jednodenní přípravné kurzy zakončené zkouškou profesní kvalifikace Strážný/strážná.

Zaměření kurzu:
Tento kurz, má za cíl absolventa připravit na zkoušky odborné způsobilosti k získání profesní kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku (strážný).

Kurz je určen pro posluchače s ukončeným základním vzděláním nebo vyšším.

Charakteristika kurzu:
Absolvent rekvalifikačního kurzu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standard resp. obsáhnout všechny požadované kompetence základní – nejnižší kvalifikační úrovně pro oblast ostrahy majetku a osob tj. profesní kvalifikace „Strážný“ kód profesní kvalifikace strážný 68 008 E podle Národní soustavy kvalifikací.

(Zákon č. 179/2006 Sb.o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).