REKVALIFIKACE

Charakteristika kurzu:

Absolvent kurzu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standard resp. obsáhnout všechny požadované kompetence základní – nejnižší kvalifikační úrovně pro oblast ostrahy majetku a osob tj. profesní kvalifikace „Strážný“ kód profesní kvalifikace 68 008 E  podle Národní soustavy kvalifikací.

(Zákon č. 179/2006 Sb.o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).

Cíle rekvalifikace:

  • u zájemců o práci v oblasti komerční bezpečnosti dosažení potřebného rozsahu teoretických vědomostí v oblasti právních úprav činností Policie ČR a obecní policie a vybraných kapitol ze souvisejících právních odvětví

Obsahová náplň:

  • Poučení BOZP při rekvalifikaci
  • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických bezp.systémů. Používání věcných bezpečnostních prostředků
  • Právní základy bezpečnostní činnosti
  • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích, kontrolní činnost ve střežených objektech, dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
  • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
  • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s PČR a vymezenými osobami
  • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Rozsah kurzu:

40 vyučovacích hodin (5dnů teorie,1den zkouška)

Způsob ukončení:

Absolvent obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Absolvent obdrží Osvědčení o profesní kvalifikace  Strážný, zkouška před autorizovanými osobami Ministerstva vnitra.

Cena kurzu:

Kurz je vhodný pro osoby registrované na Úřadě práce (při splnění podmínek – možnost úhrady kurzu Úřadem práce), dále pro osoby se ZPS (ČID)..

Pro ostatní zájemce: na cenu se informujte na tel: 606 704 381.

Kurz je osvobozen od DPH.

 

 

 

 

Napsat komentář